ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ನಕಲ್ ಕುಂಟೆ 21 ವಾರ್ಡ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಯುವ ನಾಯಕ!

SHARE THIS!

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ನಕಲ್ ಕುಂಟೆ 21 ವಾರ್ಡ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಯುವ ನಾಯಕ #ಶ್ರೀ_ಕೆ_ವಿ_ನವೀನ್_ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

Follow us on Social Media